به نام یگانه ارحم الراحمین عالم. ..... رحم و انصاف امروز کلماتی شدند که شاید جستجوی آن امروز در بین مردم عالم تنها در کتاب ها و گفتارهایشان پیدا می شود و کمتر در اعمال و کردارشان.اگر دنیا به همین گفته ی امام معصوم عمل می کرد که فرمودند:آنچه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران نپسند.حتما دنیای بهتری داشتیم.و یا شاید بهتر باشد بشر یک بار دگر خود را مرور کند و ببیند چرا اسیر اینهمه ناآرامی و تلاطم است و هر روز هم بر ناآرامی او افزوده می شود.شاید امروز واژه ای به اسم انصاف مرده است و همه طرف مقابل را به رعایت آن فرا می خوانند ولی خود را از رعایت آن معذور می دانند ! اشک خواهی رحم آر بر اشک بار  رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر.بشر دو پا بگرد و خودت را در زمین پیدا کن تا جانت را ملک الموت قبض نکرد . برای یک استخر و خانه ی آنچنانی و لذت آنی خودت را راضی نکن از حق کودکی که امروز در شرق و غرب و شمال و جنوب کشورت از داشتن یک جفت کفش نو و یک دست لباس محروم است،دزدی کنی و خودت هم آخر با انبوهی از سرمایه که برای ارث خواران می ماند تو با انبوهی از کارهای نکرده و انبوهی از گناه وارد در عالم قبر شوی و آنوقت پشیمان شوی که خدایا من اشتباه کردم که به آن کودک یا به آن جوان یا به آن خانواده یا به آن کارگر و .... کمک نکردم. امروز شاد زیستن خنده ی مصنوعی نیست که به لبها می آید امروز شاد زیستن یک احساس رضایت است از خود که در انسان پیدا می شود و انسان با آن احساس راه را به سوی نور پیدا می کند.عاقل باشیم.دنیا و خوشی را تنها برای خودمان نخواهیم و لذت را منحصر به خودمان نکنیم وتنها خود را در نظر نگیریم و بدانیم اگر خوشی را به دل و وجود انسانی وارد کردیم بهشت را خدا بر ما واجب می کند.درست درس بدهیم و درست بیاموزیم و درست عمل کنیم . به خودمان نگاه کنیم و ببینیم آیا راضی می شویم...! هرکس هرجا هست این را نصب العین خود کند رحم و انصاف.السلام علیک یا قائم آل محمد صلی الله
برچسب‌ها: رحم‌و انصاف