کسانی که صلح امام حسن علیه السلام را نفهمیدند از کربلای حسین جا مانده اند آنهایی که از امام حسن قیام و جنگ می خواستند با قیام امام حسین علیه السلام امام مظلوم را تنها گذاشتند.و همان تفکر فردا مقابل امام زمان علیه السلام هم خواهد ایستاد.